Onderwijsinnovatie

Innovatie bij SURF is een proces waarbinnen een idee zich gedurende een aantal opvolgende fases ontwikkelt tot een nieuwe dienst of een kennisproduct. Dit overzicht laat zien wat we doen en in welke fase de verschillende activiteiten van het innovatieprogramma Onderwijsinnovatie met ICT zich bevinden.

Filter
Verkenningen naar nieuwe technologische trends en toepassingen.

Concept

Onderwijslogistiek

Onderwijscatalogus

Identificeren van bouwstenen voor het opstellen van een onderwijscatalogus.

Naar project
Digitale leermaterialen

Automatische metadatering

Verkenning naar oplossingen voor (semi)automatische metadatering van leermaterialen.

Naar project
Onderwijslogistiek

Studentmobiliteit

Inventariseren van mogelijkheden voor unieke identificeerbaarheid van studenten voor alle instellingen.

Naar project
Online en blended learning

Docentondersteuning bij online en blended onderwijs

Whitepaper over het organiseren van docentondersteuning bij online en blended onderwijs.

Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof of concept

Digitale leermaterialen

Keurmerkapplicatie voor leermateriaal

Experimenteren met een keurmerkapplicatie om de kwaliteit van open leermaterialen beoordelen.

Naar project
Onderwijslogistiek

Flexibel roosteren

Formuleren van een visie op flexibel roosteren en opstellen van functionele eisen van roostersoftware waarna een marktverkenning plaatsvindt.

Naar project
Digitale leermaterialen

Publiceren open leermateriaal

Experimenteren met het delen van open leermaterialen vanuit de digitale leeromgeving.

Naar project
Edubadges en microcredentialing Onderwijslogistiek

Edubadges infrastructuur

Opzetten van een badge-omgeving waarin instellingen kunnen experimenten met het uitgeven van badges.

Naar project
Klein aantal instellingen proberen de techniek of dienst uit.

Pilot

Edubadges en microcredentialing

Edubadges en microcredentialing

Instellingen kunnen experimenteren met het maken en toekennen van edubadges in een badge-infrastructuur.

Naar project
Digitale leeromgeving

Experimenteer-infrastructuur modulaire leeromgeving

Een omgeving waarin docenten, IT-afdelingen en leveranciers kunnen ervaren hoe een modulaire leeromgeving werkt, en of standaarden en integratiemogelijkheden van verschillende producten werken.

Naar project
Learning analytics

Learning analytics infrastructuur

Docenten experimenteren in de learning analytics-infrastructuur van SURF om studenten real-time feedback te geven.

Naar project
Digitale leermaterialen

eStudybooks

Studenten toegang geven tot online studieboeken van verschillende uitgevers via een abonnementsmodel.

Naar project
Dienst, techniek of kennis wordt voltooid.

Dienstontwikkeling

Learning analytics

Handreiking Learning analytics onder de AVG

Nieuwe editie in 2018 om instellingen te helpen met het uitvoeren van learning analytics onder de Algemene verordening gegevensbescherming.

Naar project
Edubadges en microcredentialing

Edubadges en blockchain

Onderzoek naar de (on)mogelijkheden en de voor- en nadelen van blockchain in combinatie met een badges-infrastructuur.

Naar project
Digitale leeromgeving

Modulaire leeromgeving in de praktijk

Onderzoek naar hoe instellingen hun digitale leeromgeving hebben ingericht.

Naar project
Digitale leermaterialen

Werkboek onderwijsrepositories

Adviezen voor het inrichten van een onderwijsrepository met aandacht voor open standaarden en auteursrechtelijke uitdagingen.

Naar project
Online en blended learning

Methodieken en tools voor blended learning

Een overzicht van methodieken en tools die instellingen gebruiken bij het vormgeven van blended learning.

Naar project
Digitale leermaterialen

Infrastructuur voor open leermaterialen

Ontwikkelen van een omgeving voor docenten en studenten om gemakkelijk open leermaterialen te delen. Inclusief een landelijk zoekportaal voor open leermaterialen.

Naar project
Onderwijslogistiek

Referentiemodel en werkboek flexibele onderwijslogistiek

Inzicht in de samenhang en spanningsvelden tussen onderwijslogistiek en onderwijs bij het vormgeven van een meer flexibel curriculum.

Naar project
Instellingen kunnen de dienst, techniek of het kennisproduct afnemen.

Dienst

Dienst

Kennisdossiers onderwijsinnovatie met ICT

6 kennisdossiers met praktische stappenplannen, handreikingen en checklists om aan de slag te gaan met onderwijsinnovatie: Online en blended onderwijs, Digitaal toetsen, Learning analytics, Digitale leeromgeving, Open leermaterialen, Onderwijslogistiek.

Naar project
Dienst

SURFsharekit

Repositorydienst om onderzoekspublicaties, scripties en leermaterialen digitaal en duurzaam op te slaan en vrij beschikbaar te maken.

Naar project
Dienst

Open Onderwijs API

Open standaard voor het uitwisselen van onderwijsdata. Via apps bijvoorbeeld komt handige informatie beschikbaar: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken.

Naar project