Onderwijs & ICT

Versie: 5 februari 2021 (laatste versie)

De snel veranderende wereld vergt een flexibel onderwijsaanbod dat studenten meer keuzevrijheid biedt, meer variëteit in (micro)diplomering en digitaal studiemateriaal. Het vraagt ook om tijd- en plaatsonafhankelijk onderwijs en flexibele toetsing. Hieronder vind je een overzicht van de innovaties en dienstontwikkelingen binnen het domein Onderwijs & ICT.

Bekijk andere Portfolio Roadmaps van SURF.

Categorieën
Verkenningen naar nieuwe technologische trends en toepassingen.

Concept

Digitale leermaterialen

Metadatering en full text search

Verkenning naar oplossingen voor (semi)automatische metadatering en full text search bij leermaterialen.

Meer informatie
Digitale leermaterialen

Inzet van onderwijsrepository's

Verkenning naar hoe instellingen omgaan met repository’s metadateren en standaarden.

Meer informatie
Benutten van studiedata

Randvoorwaarden learning analytics

Onderzoek naar de randvoorwaarden voor het inzetten van learning analytics binnen instellingen.

Benutten van studiedata

Infrastructuur learning analytics

Verkenning van technologie en markt (welke componenten en diensten zijn beschikbaar) en bepalen van behoefte voor een gemeenschappelijke infrastructuur. Vervolgens ontwikkelen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

Digitale leermaterialen

CopyRIGHT

Tool die universitair docenten ondersteunt bij hergebruik van (leer)materiaal, zoals (wetenschappelijke) artikelen en andere teksten, waarbij auteursrecht goed geregeld is.

Meer informatie
Digitale leeromgeving

Appstore voor educatieve applicaties

Een appstore waarin leveranciers hun educatieve applicaties kunnen etaleren en SURF de randvoorwaarden en kwaliteit van deze applicaties kan ‘toetsen’. Instellingen kunnen hiermee inzicht krijgen in de markt beschikbare educatieve applicaties en hun eigen applicatielandschap in kaart brengen.

Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof of concept

Digitale leeromgeving

LTI-launcher

SURF heeft een LTI-launcher ontwikkeld waarmee het mogelijk is om LTI-applicaties op te starten vanuit meerdere plekken binnen de digitale leeromgeving. Bijvoorbeeld vanuit een eigen portaal.

Flexibel onderwijs organiseren

Studentmobiliteit

SURF realiseert in opdracht van de Versnellingszone Flexibilisering de technische infrastructuur om studentmobiliteit mogelijk te maken. Met de inzet van de OOAPI-gateway en eduID schrijven studenten zich met ‘1 klik’ in op onderwijseenheden van andere onderwijsinstellingen en worden alle benodigde gegevens van de student uitgewisseld.

Klein aantal instellingen proberen de techniek of dienst uit.

Pilot

Digitale leermaterialen

eStudybooks

Studenten toegang geven tot online studieboeken van verschillende uitgevers via een abonnementsmodel.

Meer informatie
Flexibel onderwijs organiseren

eduID

Eén (levenslange) digitale identiteit voor gebruik in je hele onderwijscarrière.

Meer informatie
Flexibel onderwijs organiseren

Ontsluiten van onderwijsaanbod-data

Instellingen gaan experimenteren met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data met de Open Onderwijs API-gateway.

Meer informatie
Digitale leeromgeving

SURF testomgeving DLO

Een omgeving waarin ervaring wordt opgedaan met het opbouwen van een modulaire leeromgeving. Leveranciers kunnen in deze omgeving aantonen dat zij voldoen aan de randvoorwaarden van een modulaire leeromgeving, zoals het gebruik van open standaarden (LTI, OOAPI, LIS, xAPI en SAML/VOOT).

Dienst, techniek of kennis wordt voltooid.

Dienstontwikkeling

Instellingen kunnen de dienst, techniek of het kennisproduct afnemen.

Dienst

Flexibel onderwijs organiseren Digitale leermaterialen Edubadges en microcredentialing Online en blended learning Digitale leeromgeving Benutten van studiedata

Delen van kennis en ervaringen: Onderwijsinnovatie met ICT

SURF biedt op diverse expertises praktische stappenplannen, handreikingen en checklists om aan de slag te gaan met onderwijsinnovatie: Online en blended onderwijs, Digitaal toetsen, Benutten van studiedata, Digitale leeromgeving, Digitale leermaterialen, Flexibel onderwijs organiseren.

Meer informatie
Edubadges en microcredentialing

edubadges

edubadges is het platform voor digitale certificaten voor het Nederlandse onderwijs. Met een edubadge geef je studenten of werkenden een bewijs van opgedane kennis en vaardigheden.

Meer informatie
Digitale leermaterialen

SURFsharekit

Repositorydienst om onderzoekspublicaties, scripties en leermaterialen digitaal en duurzaam op te slaan en vrij beschikbaar te maken.

Meer informatie
Flexibel onderwijs organiseren

Open Onderwijs API

Open standaard voor het uitwisselen van onderwijsdata. Via apps bijvoorbeeld komt handige informatie beschikbaar: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken.

Meer informatie
Digitale leermaterialen

edusources

edusources is het platform voor digitale (open) leermaterialen voor het Nederlandse onderwijs. Met edusources hebben docenten, bibliotheekmedewerkers en studenten op 1 plek toegang tot een divers aanbod van digitale leermaterialen.

Meer informatie
Flexibel onderwijs organiseren

Kies op Maat

Kies Op Maat maakt het studenten mogelijk om een minor of vak te volgen op een andere instelling dan de eigen hogeschool of universiteit.

Meer informatie
Digitale leermaterialen

Content-Inkoop

Eenvoudige toegang tot een uitgebreid pakket aan (wetenschappelijke) tijdschriften en databases voor onderwijs en onderzoek. SURF sluit hiervoor overeenkomsten met (inter)nationale uitgevers.

Meer informatie
Digitale leermaterialen

Auteursrechten.nl

Auteursrechten.nl biedt je 1 centrale plek waar je terecht kunt voor betrouwbare informatie over auteursrechtelijke kwesties en bijbehorende wet- en regelgeving. Je vindt hier juridische informatie, praktische hulpmiddelen en tools.

Meer informatie
Digitale leermaterialen

HBO kennisbank

HBO Kennisbank biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerproducten van deelnemende hogescholen en maakt deze beschikbaar voor hergebruik.

Meer informatie