ICT-voorzieningen: Netwerkinfrastructuur

Versie: 25 mei 2020 (laatste versie)

Portfolio Roadmap Netwerkinfrastructuur

Het netwerk is de basis van alle ICT-voorzieningen op jouw instelling. Zonder stabiel netwerk geen onderwijs, onderzoek en innovatie met ict. Daarom werken we vanuit SURF continu aan een betrouwbaar, flexibel en krachtig netwerk. Hieronder vind je een overzicht van de innovaties en dienstontwikkelingen binnen het domein Netwerkinfrastructuur.

Bekijk andere Portfolio Roadmaps van SURF

 

Categorieën
Onderzoek naar nieuwe concepten, technologische trends en toepassingen

Concept

Draadvrij

LEOsat

Samen met 10 partner NRENs is SURF de mogelijkheid voor hoge snelheid satelliet (LEOsat) communicatie aan het verkennen. Daar waar onderzoekers op zee, in de poolgebieden of in andere afgelegen gebieden kampen met geen of zeer weinig connectiviteit gaat dit in de toekomst veranderen door samen te werken met o.a. SpaceX.

Vast

Quantum

Quantum computing, quantum netwerken en quantum key distributie zijn grote gamechangers toekomst, maar staan nog ver van een ‘productie status’ af. SURF volgt de trends en ondersteunt onderzoeksgroepen en initiatieven op het gebied van quantum.

Draadvrij Campus

5G

Onderzoek naar mogelijkheden van 5G-technologie, o.a. in het 5Groningen-project

Meer informatie
Vast

Time & frequency transfer

Onderzoek naar de mogelijkheden van tijdsynchronisatie binnen o.a. het White Rabbit project

Meer informatie
Vast

Research on Networks

In dit samenwerkingsprogramma doen we, met Nederlandse onderzoeksinstellingen, onderzoek naar verschillende netwerktechnologieën

 

Vast

Data Transfer Nodes

Onderzoek naar de mogelijkheden van Data Transfer Nodes (DTN’s) voor o.a. wetenschappelijke projecten waarbij geoptimaliseerde datatransfers van belang zijn

 

Vast

Open Network Stack

We doen onderzoek naar en testen met verschillende open source projecten op het gebied van netwerkdisaggregatie.

 

Draadvrij Campus

eSIM

We kijken, samen met instellingen, naar mogelijkheden voor eSIM.

lees ook https://communities.surf.nl/artikel/e-sim-een-kaart-voor-printen-toegang-en-bellen

Meer informatie
Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof-of-concept

Vast

TFT

De eerder onderzochte White Rabbit technologie wordt samen met partners als VSL en OPNT ingezet binnen het SURF netwerk. Eerste gebruikers zijn ESA en TUDelft.

Meer informatie
Campus

NFV intra

Netwerk Functie Virtualisatie (NFV) is een uitstekende manier om netwerk functies flexibeler en beter schaalbaar te maken. NFV biedt de mogelijkheid functionaliteiten zoals routing, switching en firewalling te realiseren.

Meer informatie
Vast

SURFnet-testbed

We onderzoeken in deze omgeving nieuwe netwerktechnologieën en -concepten en we testen apparatuur. Het SURFnet-testbed is ook beschikbaar voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Draadvrij Campus

Smart campus

Met een aantal hogescholen en universiteiten onderzoeken we hoe we gebouwen op basis van data verzameld via sensoren, automatisch voor onderwijs en onderzoek de gewenste situatie kunnen laten creëren.

Meer informatie
Vast

Research data zone

Testen van een gedeelde infrastructuur voor geavanceerd gebruik van het netwerk, in samenwerking met (onderzoekers van) instellingen

Meer informatie
Vast

Automatisering & orkestratie

Technologie-onderzoek naar mogelijke toepassingen van automatisering en orkestratie binnen het SURFnet-netwerk

Vast

Netwerkfunctievirtualisatie

Inventarisatie van mogelijkheden van het virtualiseren van netwerkfuncties, zoals firewalls

Meer informatie
Enkele instellingen proberen de techniek of toepassing uit

Pilot

Vast

400G CERN

Binnen de kaders van het innovatiecontract met CERN wordt op de lange afstandsverbinding tussen Amsterdam en Genève een 400Gbps verbinding gebouwd. LHC data van CERN zal via deze link naar NIKHEF verstuurd gaan worden.

Meer informatie
Campus

Firewall As A Service (FWaas)

We ontwikkelen deze virtuele firewall met netwerkfunctievirtualisatie (NFV). Met NFV kunnen de fysieke hardware componenten van een netwerk vervangen worden door een nagenoeg onbeperkt aantal virtuele, software gebaseerde firewalls. Verschillende opties worden uitgewerkt.

Meer informatie
Draadvrij Campus

Inpandige mobiele connectiviteit

Inventarisatie van behoeften radiotechnologieën (wifi, 5G, LoRaWAN, LTE-U, MulteFire) bij instellingen

Meer informatie
Draadvrij Campus

Location-based services

Testen van applicaties waaraan locatie-informatie van objecten of personen is toegevoegd, o.a. inpandige routeplanning en capaciteitsvraagstukken

Meer informatie
Draadvrij Campus

Internet of things

Steeds meer apparaten zijn verbonden met het internet: het internet of things. Denk aan auto’s, thermostaat, meetapparatuur en bewegingssensoren. Met hun data zijn allerlei toepassingen mogelijk. We kijken samen met instellingen naar de mogelijkheden en meerwaarde van IoT voor onderwijs en onderzoek.

Meer informatie
Vast

Laag 2 en laag 3-VPN

Met zowel laag 2 als laag 3-VPN kun je een virtueel privaat netwerk opzetten, waarbij uitwisseling van data beperkt blijft tot de eindpunten van dit netwerk. Voor beide varianten van deze multipoint-to-multipoint-dienstverlening kunnen (nieuwe) pilots opgestart worden.

Meer informatie
Draadvrij

Hotspot 2.0

SURF onderzoekt op verschillende plaatsen hoe de hotspot 2.0-technologie bijdraagt aan gemakkelijke en veilige toegang tot openbare hotspots.

 

 

Techniek of dienst wordt voltooid

Dienstontwikkeling

Vast

SURFnet-netwerk Dashboard

Dit dashboard biedt een overzicht van poorten, inzicht in verkeersgrafieken en de mogelijkheid zelf lichtpaden op te zetten. Het SURFnet- netwerk Dashboard wordt continu doorontwikkeld met nieuwe (self-service)-functionaliteiten.

Meer informatie
Instellingen kunnen de dienst afnemen

Dienst

Vast

SURFinternetpinnen

SURFinternetpinnen maakt het beheer van pin- en betaalautomaten een stuk gemakkelijker. Het verkeer van en naar deze automaten verloopt via het SURFnet-netwerk. Hierdoor is een aparte verbinding overbodig.

ps: SURF onderzoekt momenteel de toekomst van SURFinternetpinnen aangezien de spoeling van ‘onderaannemers’ dun lijkt te worden en de trend meer richting pinnen via internet beweegt.

Meer informatie
Vast

NetherLight

Het Global eXchange Point (GXP) NetherLight is binnen de Research and Education Networks-community hét Europese knooppunt voor internationale verbindingen.

Meer informatie
Draadvrij Campus

eduroam Visitor Access (Internationaal)

We leveren de dienst eduroam Visitor Access izodat bezoekers bij instellingen ook gebruik kunnen maken van eduroam. De dienst bieden we ook internationaal aan, aan verschillende buitenlandse onderzoeksnetwerken.

zie bijvoorbeeld de pagina van JISC

Meer informatie
Draadvrij Campus

SURFwireless

Met SURFwireless bieden we Wifi as a Service; met innovaties als location-based services werken we continu aan de doorontwikkeling van deze dienst

 

 

Meer informatie
Draadvrij Campus

eduroam

Toegang tot vast en draadvrij netwerk van onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie
Vast

SURFinternet

Internetverbinding van 1 t/m 100 Gbit/s. Aangevuld met diensten zoals SURFinternetpinnen en Network Time Protocol (NTP)

Meer informatie
Vast

SURFlichtpaden

Directe en veilige verbinding tussen 2 punten via MSP’s en/of SSP’s. Je kunt koppelen met dienstaanbieders en (inter)nationale samenwerkingspartners via NetherLight.

Meer informatie

Continu verbeteren

Binnen SURF wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de netwerkdienstverlening. We hebben verschillende korte projecten en doorlopende activiteiten op het gebied van kwaliteitsmanagement. Zo werken we aan verdere automatisering van administratieve en configuratieprocessen, doen we performancemetingen en bieden we ondersteuning bij het voldoen aan de AVG.