Idee voor een nieuwe potentiële dienst of techniek

Concept

Onderzoek

ID Resolver

Ondersteuning voor het correct identificeren van onderzoekers in bilbiotheekcatalogi.

Mobiliteit studenten

eduID

Eén (levenslange) identiteit voor gebruik in je hele onderwijscarrière.

Sterke authenticatie

eSIM

Applicaties (b.v. 2FA) op embedded SIMs in mobiele apparaten.

Autorisatie Onderzoek Non-web

SciTokens

Gedelegeerde, decentrale toegang voor compute en storage.

Privacy

PEP

Versterken van privacy door gebruik van Polymorfe Encryptie en pseudonimisatie.

Groepen

Deprovisioning

Is dienstverlening op het gebied van provisioning en deprovisioning van gebruikers haalbaar?

Non-web

Kerberos realm Crossover

Gebruik van Kerebos door verschillende omgevingen heen.

Mobiliteit studenten

eIDAS

Inloggen op centrale en instellings-systemen met nationale identiteit.

Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof-of-concept

Klein aantal instellingen proberen de techniek of dienst uit.

Pilot

Techniek of dienst wordt voltooid, zowel technisch als operationeel

Dienst­ontwikkeling

Dienst