Innovatie bij SURF is een proces waarbinnen een idee zich gedurende een aantal opvolgende fases ontwikkelt tot een nieuwe dienst. Innovatieprojecten passen in de visie van SURF.
Filter
Idee voor een nieuwe potentiële dienst of techniek

Concept

Onderzoek

ID Resolver

Ondersteuning voor het correct identificeren van onderzoekers in bilbiotheekcatalogi.

Mobiliteit studenten

eduID

Eén (levenslange) identiteit voor gebruik in je hele onderwijscarrière.

Naar project
Sterke authenticatie

eSIM

Applicaties (b.v. 2FA) op embedded SIMs in mobiele apparaten.

Autorisatie Onderzoek Non-web

SciTokens

Gedelegeerde, decentrale toegang voor compute en storage.

Privacy

PEP

Versterken van privacy door gebruik van Polymorfe Encryptie en pseudonimisatie.

Groepen

Deprovisioning

Is dienstverlening op het gebied van provisioning en deprovisioning van gebruikers haalbaar?

Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof-of-concept

Non-web

Kerberos realm Crossover

Gebruik van Kerebos door verschillende omgevingen heen.

Mobiliteit studenten

eIDAS

Inloggen op centrale en instellings-systemen met nationale identiteit.

Sterke authenticatie

Microsoft MFA

Onderzoek hoe MS MFA-middelen gebruikt kunnen worden binnen SURFsecureID.

Autorisatie

AutorisatieServer as a Service

In hoeverre kan een OAuth2 autorisatie-server als dienstverlening worden aangeboden?

Autorisatie Sterke authenticatie

Context Based Sterke Authenticatie

Op basis van de context van een login besluiten of sterke authenticatie nodig is.

Sterke authenticatie

Remote vetting

Mogelijkheden en beperkingen identificatie op afstand.

Klein aantal instellingen proberen de techniek of dienst uit.

Pilot

Onderzoek Non-web

iRODS

Federatief identity-management toevoegen aan iRODS.

Privacy Sterke authenticatie

IRMA

Toegang tot cloud-diensten waarbij alleen de noodzakelijke attributen worden gedeeld.

Onderzoek

AARC

Diverse federatieve identity-projecten voor onderzoek.

Non-web Onderzoek

Research Cloud

Toegang tot SURFsara Research Cloud realiseren met gebruik van federatieve authenticatie en autorisatie.

Non-web

Rich Client SDK

Binnen native apps inloggen op clouddiensten met SURFconext.

Mobiliteit studenten Sterke authenticatie

iDIN

Inloggen op clouddiensten met door banken verstrekte identiteit.

Autorisatie Groepen

Grouphub

Groepsmanagement-tool voor toepassingen binnen een instelling.

Groepen Onderzoek

Science Collaboration Zone

Bouwstenen voor betere authenticatie en autorisatie voor samenwerkende onderzoekers en onderzoeksdiensten.

Techniek of dienst wordt voltooid, zowel technisch als operationeel

Dienst­ontwikkeling

Dienst

Visie IAA

Ontwikkelen gezamelijke visie voor IAA

Dienst

InAcademia

Ontwikkelen autorisatietool voor derden.

Dienst

eduTEAMS

Infrastructuur voor autorisatie voor onderzoek.

Sterke authenticatie

U2F

Fido U2F gebruiken als 2e factor binnen SURFconext Sterke Authenticatie.

Dienst

Dienst

SURFconext

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over clouddiensten van verschillende aanbieders. Onderdelen van de dienst zijn:


Naar project
Dienst

SURFsecureID

Toegang tot clouddiensten beter beveiligen.

Naar project
Autorisatie Groepen Mobiliteit studenten

Attribuut Aggregatie Service

Identiteiten verrijken met attributen uit verschillende bronnen.

Naar project