Infrastructuur Trust en identity

Innovatie bij SURF is een proces waarbinnen een idee zich gedurende een aantal opvolgende fases ontwikkelt tot een nieuwe dienst. Innovatieprojecten passen in de visie van SURF.
Bekijk ook alle andere praatplaten van SURF.
Filter
Idee voor een nieuwe potentiële dienst of techniek

Concept

Sterke authenticatie

eSIM

Applicaties (b.v. 2FA) op embedded SIMs in mobiele apparaten.

Autorisatie Onderzoek Non-web

SciTokens

Gedelegeerde, decentrale toegang voor compute en storage.

Privacy

Solid / Inrupt

Decentrale opslag voor cloud-applicaties

Privacy

PEP

Versterken van privacy door gebruik van polymorfe encryptie en pseudonimisatie.

Sterke authenticatie

Tokenportal

Interne SURF bouwsteendienst waarmee het eenvoudig mogelijk wordt om derden met client-specifieke wachtwoorden toegang te geven tot SURF-API’s.

Autorisatie Privacy

Self sovereign identitiy

Individuele controle over een willekeurig aantal autoriteiten heen

Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof-of-concept

Onderzoek

ID Resolver

Ondersteuning voor het correct identificeren van onderzoekers in bibliotheekcatalogi.

Mobiliteit studenten

eduID

Eén (levenslange) identiteit voor gebruik in je hele onderwijscarrière.

Naar project
Mobiliteit studenten

eIDAS

Inloggen op centrale en instellingssystemen met nationale identiteit.

Sterke authenticatie

Microsoft MFA

Onderzoek hoe MFA-middelen van Microsoft gebruikt kunnen worden binnen SURFsecureID.

Autorisatie

API Security

In hoeverre kan SURFconext nuttig worden ingezet voor het beveiligen van API’s van instellingen?

Sterke authenticatie

Remote vetting

Mogelijkheden en beperkingen identificatie op afstand.

Klein aantal instellingen proberen de techniek of dienst uit.

Pilot

Onderzoek Non-web

iRODS

Federatief identitymanagement toevoegen aan iRODS.

Privacy Sterke authenticatie

IRMA

Toegang tot clouddiensten waarbij alleen de noodzakelijke attributen worden gedeeld.

Onderzoek

AARC

Diverse federatieve identityprojecten voor onderzoek.

Mobiliteit studenten Sterke authenticatie

iDIN

Inloggen op clouddiensten met door banken verstrekte identiteit.

Groepen Onderzoek

Science Collaboration Zone

Bouwstenen voor betere authenticatie en autorisatie voor samenwerkende onderzoekers en onderzoeksdiensten.

Naar project
Techniek of dienst wordt voltooid, zowel technisch als operationeel

Dienst­ontwikkeling

Dienst

InAcademia

Autorisatietool voor aanbieder van diensten aan studenten.

Naar project
Dienst

eduTEAMS

Infrastructuur voor autorisatie voor onderzoek.

Sterke authenticatie

FIDO2/Webauthn

Fido2/Webauthn gebruiken als 2e factor binnen SURFconext Sterke Authenticatie.

Dienst

Dienst

SURFconext

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over clouddiensten van verschillende aanbieders. Onderdelen van de dienst zijn:


Naar project
Dienst Sterke authenticatie

SURFsecureID

Toegang tot clouddiensten beter beveiligen.

Naar project
Autorisatie Groepen Mobiliteit studenten

Attribuut Aggregatie Service

Identiteiten verrijken met attributen uit verschillende bronnen. Lees meer hierover op de blog over eStudybooks

Naar project