Infrastructuur security

Innovatie bij SURF is een proces waarbinnen een idee zich gedurende een aantal opvolgende fases ontwikkelt tot een nieuwe dienst. Innovatieprojecten passen in de visie van SURF.

Bekijk ook alle andere praatplaten van SURF.

Filter
Idee voor een nieuwe potentiële dienst of techniek.

Concept

Het idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof of concept

Community's

Coördinatie (cyber)crises

Beleid voor coördinatie grotere (cyber)crises.

Tools

DNS-detectie

Onderzoek naar koppeling tussen DNS monitoring en SURFmailfilter.

Technieken

Internet of things

Onderzoek naar security van IoT.

Het idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Pilot

Normen

Privacy by design

Richtlijnen voor privacy by design.

Community's

DDoS-onderzoek

Richtsnoeren om juridische vervolging van DDoS-aanvallers mogelijk te maken.

Technieken

HSM

Testen van Hardware Security Modules.

Techniek of dienst wordt voltooid, zowel technisch als operationeel.

Dienstontwikkeling

Tools

Threat intelligence

Additionele tooling voor SURFcert ontwikkelen.

Normen

Normenkaders

Doorontwikkeling en tooling normenkaders.

Community's

Participatie in community’s

Ondersteuning voor kleinere instellingen bij het aansluiten op community’s.

Bewustwording

Materialen Cybersave Yourself

Doorontwikkelen campagnematerialen.

Technieken

DNSSEC

Beveiliging van het Domain Name System en DNS monitoring.

Bewustwording

Crisisoefening

Organiseren van crisisoefeningen.

Instellingen kunnen de techniek of dienst afnemen.

Dienst

Technieken

Thunderlab

Netwerksegment voor onderzoek.

Tools

SURFaudit

Tool voor de beoordeling van informatiebeveiliging van instellingen.

Naar project / dienst
Tools

SURFcert

Incident response team SURF.

Naar project / dienst
Bewustwording

Cybersave Yourself

Bewustwordingscampagne cyberveiligheid.

Naar project / dienst
Tools

SURFmailfilter

Filter mail op virussen, spam en phishing.

Naar project / dienst
Tools

SURFcertificaten

Levering van voordelige SSL/TLS-servercertificaten, persoonscertificaten en code-signingcertificaten.

Naar project / dienst
Tools

eduVPN

VPN-dienst voor versleutelde toegang tot internet en instellingsdiensten.

Naar project / dienst
Community's

SCIPR

(SURF) Community voor Informatiebeveiligers en PRivacy officers.

Naar project / dienst
Community's

SCIRT

(SURFnet) Community of Incident Response Teams.

Naar project / dienst
Tools

SURFdomeinen

Domeinnamen registreren en verhuizen en DNS beheren.

Naar project / dienst