Infrastructuur security

Versie: 2 mei 2019 (laatste versie)

Innovatie bij SURF is een proces waarbinnen een idee zich gedurende een aantal opvolgende fases ontwikkelt tot een nieuwe dienst. Innovatieprojecten passen in de visie van SURF.

Bekijk ook alle andere praatplaten van SURF.

Filter
Idee voor een nieuwe potentiële dienst of techniek.

Concept

Het idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof of concept

Community's

Coördinatie (cyber)crises

Beleid voor coördinatie grotere (cyber)crises.

Technieken

Internet of things

Onderzoek naar security van IoT.

Het idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Pilot

Community's

DDoS-onderzoek

Internationaal onderzoek dat zich richt op het delen van informatie over DDos-aanvallen en hoe die het beste bestreden kunnen worden.

Technieken

Open HSM

Testen van open Hardware Security Modules.

Techniek of dienst wordt voltooid, zowel technisch als operationeel.

Dienstontwikkeling

Tools

Threat intelligence

Additionele tooling en bronnen en het ontwikkelen van dashboards.

Tools

Privacy by design

Hulpmiddel om je dienst of product al vanaf ontwerp zo privacyvriendelijk mogelijk in te richten.

Naar project / dienst
Normen

Normenkaders

Doorontwikkeling en tooling normenkaders.

Community's

Participatie in community’s

Ondersteuning voor kleinere instellingen bij het aansluiten op community’s.

Naar project / dienst
Bewustwording

Materialen Cybersave Yourself

Doorontwikkelen campagnematerialen en wiki gebruiksvriendelijker maken.

Naar project / dienst
Technieken

DNS-monitoring

Privacyvriendelijke IoC-detectie en research data.

Bewustwording

Crisisoefeningen

Crisisoefeningen onderbrengen in reguliere dienstverlening.

Naar project / dienst
Tools

Verkenning securitydiensten

Samen met community’s en SURFcert mogelijkheden voor nieuwe cybersecuritydiensten verkennen.

Instellingen kunnen de techniek of dienst afnemen.

Dienst

Technieken

Thunderlab

Netwerk- en infrastructuur voor cybersecurityonderzoek.

Naar project / dienst
Tools

SURFaudit

Tool voor de beoordeling van informatiebeveiliging van instellingen.

Naar project / dienst
Tools

SURFcert

Incident response team SURF.

Naar project / dienst
Bewustwording

Cybersave Yourself

Bewustwordingscampagne cyberveiligheid.

Naar project / dienst
Tools

SURFmailfilter

Filter mail op virussen, spam en phishing.

Naar project / dienst
Tools

SURFcertificaten

Levering van voordelige SSL/TLS-servercertificaten, persoonscertificaten en code-signingcertificaten.

Naar project / dienst
Tools

eduVPN

VPN-dienst voor versleutelde toegang tot internet en instellingsdiensten.

Naar project / dienst
Community's

SCIPR

(SURF) Community voor Informatiebeveiligers en PRivacy officers.

Naar project / dienst
Community's

SCIRT

(SURFnet) Community of Incident Response Teams.

Naar project / dienst
Tools

SURFdomeinen

Domeinnamen registreren en verhuizen en DNS beheren.

Naar project / dienst