SURF Portfolio Roadmaps

SURF ontwikkelt zijn dienstverlening volgens een LifeCycle- & PortfolioManagement proces (SURF-LCPM). Het LCPM geeft inzicht in en sturing aan het proces waarbinnen een innovatief idee zich gedurende een aantal opvolgende fases kán ontwikkelen tot een operationele dienst. Niet alle innovaties hoeven een dienst te worden. In overleg met onze leden bepalen we de meerwaarde van een eventuele doorontwikkeling.
Hieronder vind je per domein een overzicht van de portfolio-ontwikkeling per fase binnen het LCPM.