ICT facilities: Trust and identity

Portfolio Roadmap Trust and identity

Together with institutions, we arrange secure and easy access to services. We do this for students, employees but also for researchers. We share knowledge and innovate with new concepts. Below you will find an overview of the innovations and service developments within the domain of trust and identity.
Vies other SURF Portfolio Roadmaps.

Categorieën
Idee voor een nieuwe potentiële dienst of techniek

Concept

Privacy

Solid / Inrupt

Decentrale opslag voor cloud-applicaties

Meer informatie
Authorisation Privacy

Self sovereign identitiy

Individuele controle over een willekeurig aantal autoriteiten heen

Idee wordt vertaald naar technische oplossing. Werkt het?

Proof-of-concept

Strong authentication

Remote vetting

Mogelijkheden en beperkingen identificatie op afstand.

Meer informatie
Klein aantal instellingen proberen de techniek of dienst uit.

Pilot

Mobility students

eduID

Eén (levenslange) digitale identiteit voor gebruik in je hele onderwijscarrière.

Meer informatie
Privacy Strong authentication

IRMA

Toegang tot clouddiensten waarbij alleen de noodzakelijke attributen worden gedeeld. SURFdrive en SURFspot verkennen samen of IRMA een geschikte technologie is om licenties rechtstreeks aan eindgebruikers aan te kunnen bieden.

Techniek of dienst wordt voltooid, zowel technisch als operationeel

Service development

Groups Research

SURF Research Access Management

Bouwstenen voor betere authenticatie en autorisatie voor samenwerkende onderzoekers en onderzoeksdiensten.

Meer informatie
Strong authentication

FIDO2/Webauthn

Fido2/Webauthn gebruiken als 2e factor binnen SURFconext Sterke Authenticatie.

Strong authentication

Gebruik MFA-middelen binnen SURFsecureID

Onderzoek hoe MFA-middelen van Microsoft gebruikt kunnen worden binnen SURFsecureID.

Meer informatie

Service

SURFconext

Via de SURFconext-infrastructuur beschikken onderzoekers, medewerkers en studenten over clouddiensten van verschillende aanbieders. Onderdelen van de dienst zijn:


Meer informatie
Strong authentication

SURFsecureID

Toegang tot clouddiensten beter beveiligen.

Meer informatie
Authorisation

SURFconext API Security

In hoeverre kan SURFconext nuttig worden ingezet voor het beveiligen van API’s van instellingen?

Meer informatie